ЛОЙИҲАНИНГ ҚИСҚА ТАВСИФИ

"Касб-ҳунар таълими соҳасида этакчи ва педагогика соҳаси учун узлуксиз таълим тизимини ривожлантиришни тарғиб қилиш"

Муҳимлиги

2017-йил ўрталаридан бошлаб умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими тизими тубдан ўзгарди. Уч йиллик мажбурий касб-ҳунар таълими бекор қилинди, расмий маълумотларга кўра, касб-хунар таълими муддати меҳнат талаблари ва меҳнат бозорида талаб ҳисобга олинмаган ҳолда белгиланади. "Узлуксиз таълим" Тамойили бўйича аҳолининг  турли тоифалари учун ишлаб чиқилмаган касб-ҳунар таълими тизими танқид қилинди, натижада катта ёшдаги аҳолининг, ёшлар ва ногирон кишиларнинг катта қисми меҳнат бозорида банд бўлишига муҳтож эди. Таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар ҳукуматнинг барча фуқаролар фойдаланиши мумкин бўлган янги ва мослашувдан касб-ҳунар таълими тизимини яратиш борасидаги саъй-ҳаракатларини намойиш этмоқда. 

Амалга оширилаётган ислҳотлар касб-ҳунар коллежлари ўқитувчиларига бўлган талабларни ўзгартиради. Бугунинг кунда касб-ҳунар коллежларида ўқитувчилар нафақат ёшлар билан, балки катталар билан ҳам ишлашлари зарур. Вояга етган аҳоли билан ишлаш касб-ҳунар таълими тизимидаги ўқитувчилардан ўқув / тарбиянинг андагогик моделини қўллашни талаб қилади. Шу билан бирга, университетларда андагоглар учун махсус ўқув курсларининг мавжуд эмаслиги ва касб-ҳунар таълими тизимида ишлайдиган андагог ўқитувчиларга талаб касб-ҳунар коллежларида ўқитувчилар учун узлуксиз таълимнинг мослашувчан шаклларини яратишни талаб қилади. Педагогик таълимни ривожлантиришда муҳим тадбирлардан бири бу масофадан ўқитиш курсларини ташкил этиш ва мутахассислар орасида ўз-ўзини ўқишни тарғиб қилиш учун мултимедиа ўқув ресурсларини тарқатишдир. 

Касб-ҳунар таълими тизимидаги яна бир муҳим вазифа илғор техник ва касбий маҳоратга эга малакалари уқитувчиларни таййорлаш ҳисобланади. Хозирги кунда малака ошириш ва қайта таййорлаш бўйича 12 марказ ва факултетларда ўқитувчилар учун касбий-техник кўникмаларини ошириш бўйича малака ошириш курслари мавжуд. Бироқ, малака ошириш сифатини баҳолаш жуда қийин, чунки мавжуд малака ошириш ва қайта таййорлаш тизимидаги афзалликлар ва камчиликларни ҳар томонлама ўрганиш йўқ. Маҳаллий экспертлар таъкидлашларича, касбий техник билимлар бўйича ўқитувчилар ва махсус касб-ҳунар фанлари ўқитувчилари учун касбий ривожланиш ва қайта тайоорлаш бўйича битта универслар ўқув дастури касб-ҳунар таълими тизимининг қўшимча ёмонлаштирувчи жиҳати ҳисобланади. Мавжуд ўқув режаси назарий билимларни такомиллаштиришга қаратилган бўлиб, касбий ва амалий кўникмаларни ривожлантиришни истисно қилади. Буларнинг барчаси касбий ривожланиш ва қайта таййорлаш соҳасидаги вазиятни тушуниш учун касб-ҳунар тизимида ҳар томонлама ўрганишга эҳтиёж борлигидан далолат беради. касб-ҳунар таълими узлуксиз ўқитиш амалиёти ва уни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Лойиҳанинг асосий йўналишлари:

1. Касб-ҳунар купслари ўқитувчиларининг малакасини ошириш ва қайта таййорлаш тизимини такомиллаштириш бўйича лойиҳани таййорлаш.

Касб-ҳунар таълими соҳасида раҳбар ва педагог кадрларни педагогик инновациялар, қайта таййорлаш ва узлуксиз таълим институти мутахассисларидан иборат гуруҳ. (кейинги ўринларда Институт деб юритилади) Касб-ҳунар таълими ўқитувчиларини қайта таййорлашдаги мавжуд вазиятни таҳлил қилади. Тадқиқот танланган ҳудудларга "Дала тадқиқотлари" ни ҳам ўз ичига олади. Ушбу иш натижасида ушбу соҳадаги вазиятни яхшилаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади. Тадқиқотнинг тавсиялари ушбу йўналишда 2018-2020 йилларда лойиҳа фаолиятини режалаштириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Малака ошириш ва ўқитувчиларни қайта таййорлаш соҳасидаги вазиятни ўрганиш, шунингдек, илғор халқаро тажрибани таҳлил қилиш, 2019-йил охирига қадар Касб-ҳунар таъдими ўқитувчиларининг малакасини ошириш ва қайта таййорлаш тизимини такомиллаштириш бўйича лойиҳани таййорлашга ёрдам беради.

2. GlobaALE ўқув дастурини андрогогика бўйича мустақил ўқитиш ва масофавий ўқитиш платформасини яратиш учун асосий дастурни ишлаб чиқиш учун қўллаш.

Сўнгги ислоҳотлар фонида, касб-ҳунар коллежлари орасида катталарни ўқитиш ва таълим соҳасидаги билимларга эҳтиёж ортади, деган хулосага келиш мумкин. Лойиҳа фаолияти касб-ҳунар коллежлари ўқитувчилари ва ўқитувчиларининг билим ва кўникмаларини оширишга ва андагогика мустақил равишда ўқитиш учун мултимедиа воситаларини яратиш орқали йўналтирилади.

Халқаро эксперт институт ходимлари учун "Масофадан ўқитиш курсларини ташкил этиш ва ўтказишнинг аспектлари" ва "Масофадан ўқитиш: усул ва воситалар" тренингларини ўтказади. Тренинглар масофадан ўқитиш соҳасида билим ва кўникмаларни чуқурлаштиришга қаратилган. Бундан ташқари, институт ходимлари орасида СG мултипликаторлари таййорланади.

Бундан ташқари, CG ўзбек тилига таржима қилинади. Махсус экспертлар гуруҳи CG модуллари учун ўқув материалларини ўзбек ва рус тилларида таййорлайди. Ушбу чора-тадбирлар ўз-ўзини бошқариш учун ўқув курси ва андагогика яратиш учун мўлжалланган. 2020 йил ўрталарига келиб, дискда андрогогика бўйича (ўзбек ва рус тилларида) мустақил ишлаш учун демо-версия "kasb-hunar.yz" касб-ҳунар таълими онлайн порталида пайдо бўлади, келажакда у андрогогика бўйича масофавий ўқитишга асос яратади.

2019-йилда махсус масофавий ўқитиш платформаси институт веб-сайтига қўшилади. 2019 йил охирида биринчи CG модули бўйича иккита масофавий таълим курслари, 2020 йилда эса қолган тўртта модул бўйича ўтказилади.

2020-йил охирига келиб, институт веб-сайтида CG модуллари асосида андрогогика бўйича масофавий таълим курслари ўтказишга имкон берадиган онлайн платформа яратилиши кутилмоқда.

Батафсил маълумот:

Инглиз тилида

Рус тилида

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.